2. Onemocnění horních končetin


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

7. Test znalostí

 

 

 

 

 

clip_testOtázky:

 

1. Epicondylitidu je možno uznat jako nemoc z povolání:

a)trvá-li 6 měsíců a déle
b)opírá li se o objektivní scintigrafický nález
c)je-li spojena s cervikobrachiálním syndromem
d)platí a) a b)

 

2.Profesionální traumatická vazoneuróza je způsobena:
a)tvorbou chladových protilátek
b)aterosklerotickými změnami
c)nadlimitními vibracemi přenášenými na horní končetiny
d)aterosklerotickými změnami a působením vibrací

 

3.  Práce s vibrujícími nástroji s přenosem vibrací na horní končetiny může způsobit:

a)jen postižení cév
b)postižení nervů
c)jen postižení cév, nervů
d)postižení cév, nervů, kostí, kloubů

 

4. Pro diagnostiku syndromu karpálního tunelu má rozhodující význam:

a)emg vyšetření rychlosti terminálního vedení nervu medianus
b)ortopedické vyšetření
c)rtg vyšetření zápěstí
d)scintigrafické vyšetření oblasti karpu

 

5. Pro diagnostiku traumatické vazoneurózy se z uvedených vyšetřovacích metod nepoužívá:

a)Lewis Prusíkův test
b)vodní chladový test
c)prstová pletysmografie
d)vyšetření ladičkou

 

6. Nemoc z povolání může uznat pouze:

a)odborník s atestací z pracovního lékařství
b)středisko nemocí z povolání
c)závodní lékař
d)speciální komise odborníků

 

7. Pro diagnózu profesionální traumatické vazoneurózy je rozhodující

a)anamnestické údaje o bělení prstů
b)pletysmograficky prokázaný rozpad pulzových vln
c)bělení prstů prokázané chladovým testem
d)rozsáhlé trofické změny kůže a nehtů prstů

 

8. Mezi onemocnění z přetížení nepatří:

a)tendosynovitidy
b)entezopatie
c)generalizované artrózy kloubů
d)burzitidy

 

9. Lewis Prusíkův příznak je:

a)rozpad pletysmografické křivky
b)trofické změny distálních článků prstů
c)vazoparalytické stadium profesionální traumatické vazoneurózy
d)rychlost prokrvení komprimovaného distálního článku prstu ve vteřinách

 

10, Syndrom karpálního tunelu:

a)je útlak n. medianus během průběhu v karpálním tunelu
b)se projevuje často brněním prstů rukou v klidu
c)ke zlepšení vede chirurgické přetětí ligamentum carpi transversum
d)platí a), b) i c)

 

11. Pro profesionální traumatickou vazoneurózu je typické:
a)bělení palců rukou v chladu
b)bělení distálních článků s výjimkou palců
c)zhrubělá kloubní kresba
d)trofické změny akrálních částí prstů rukou

 

12. Syndrom karpálního tunelu znamená:
a)postižení nervu ulnaris v sulcu nervi ulnaris
b)postižení nervu radialis při prostupu supinátorovým svalstvem
c)postižení nervus medianus v oblasti v oblasti sulcus cubitalis
d)postižení nervus medianus pod ligamentum carpi transversum

 

13. Mezi mechanizmy, které nevyvolávají profesionální bursitidu patří:
a)opakovaný tlak na burzu
b)opakované akutní virové či bakteriální infekce
c)opakované nárazy na burzu
d)opakované tření v oblasti burzy

 

14. Vibrace přenášené na ruce mohou způsobovat:
a)poškození drobných cév a nervů horních končetin
b)poškození páteře
c)poškození kostí rukou
d)a) a c) je správně

 

15. Jako nemoc z povolání se uznává  odškodňuje onemocnění, které:
a)vzniklo v souvislosti s pracovní činností
b)se podstatně zhoršilo po nástupu do práce
c)vzniklo v příčinné souvislosti s pracovní činností a nemusí být uvedeno v seznamu nemocí z povolání (příloha nařízení vlády č.290/95 Sb. )
d)vzniklo v příčinné souvislosti s pracovní činností a je uvedeno v seznamu nemocí povolání

 

16. Vazospastické stadium profesionální traumatické vazoneurózy se projevuje:
a)akrocyanozou s trofickými změnami aker
b)isolovanými parestéziemi zvláště v noci
c)záchvaty bělení prstů rukou zvláště v chladu
d)otoky prstů rukou

 

17. Traumatická profesionální vazoneuróza je charakterizována  Raynaudovým syndromem. Jeho příčinou je:
a)obliterace arterie axillaris
b)spasmus a obliterace arterie ulnaris
c)spasmus digitálních arteriol
d)obliterace digitálních arteriol na podkladě sklerotických změn

 

18. Pro přiznání nemoci z povolání u onemocnění periferních nervů charakteru ischemických a úžinových neuropatií musí stupeň poškození nervů při EMG vyšetření odpovídat:
a)velmi těžké poruše
b)nejméně těžké poruše
c)nejméně středně těžké poruše
d)lehké poruše alespoň v oblasti senzitivního vedení

 

19. Burzitida je označení pro zánět postihující:
a)kloubní pouzdro
b)kloub a a příslušný svalový úpon
c)tíhové váčky
d)a) a b) je správně

 

20. Jako nemoc z povolání je možno uznat:
a)polyartrotický syndrom
b)izolované artrózy kloubů iniciálních stadií ale s poruchou funkce
c)izolované artrózy kloubů dosahující podle rtg II. až III. stupně
d)posttraumatické artrózy

 

Výsledky:

1d, 2c, 3d, 4a, 5a, 6b, 7c, 8c, 9d, 10d, 11d, 12 d, 13 b, 14d, 15d, 16c, 17c, 18c, 19c, 20 c.


 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT