FOTOGRAFICKÝ INTERAKTIVNÍ ATLAS ČLOVĚKA
Verze 2.0 (2009)
čeština | english

Topografická anatomie

Hlava Krk Hrudník a hřbet Břicho Pánev Končetiny

Soustavná anatomie

Pohybový aparát Trávicí ústrojí Dýchací ústrojí Močový a pohlavní systém Kardiovaskulární systém Lymfatický systém Nervový systém Smyslová ústrojí Kůže, různé Poznámky z klin. anatomie

Další nabídka

Soubory ke stažení Fotogalerie Testy

Fascie DK, šlach. pochvy bércových svalů a na noze

Otevřít v PDF | Zpět k tématu: Pohybový aparát

Přehled fascií dolní končetiny

 • fascie svalů kyčelního kloubů
  • fascia glutea → m. gluteus medius + maximus
  • fascia iliaca → m. iliacus; mezi lig. inguinale a eminentia iliopubica → arcus iliopubica → prostor pod lig. inguinale rozdělen na: lacuna vasorum et musculorum
  • fascia obturatoria interna → m. obturatorius int. (pánevní část)
  • arcus tendineus m. levatori ani → zesílení fascia obturatoria int., rozepnut mezi spina ischiadica → symfýza, od něj odstup m. levator ani (pars pubica)
 • fascie svalů stehna
  • fascia lata (femoris) → kryje povrch stehna; lat. + dorz. → přechod do fascia glutea, med.: → pánevní kost, prox.: → přechod na lig. inguinale, dist. → fascie kolena; nad fossa iliopectinea → fascie oslabena → otvory → hiatus saphenus - zde v. saphena magna → do v. femoralis; laterální okraj fascie → zesílen → tractus iliotibialis (od crista iliaca → zevní kondyl tibie) - zde úpon m. tensor fascie latae a m. gluteus max.
 • fascie bérce
  • fascia cruris → obaluje 3 sval. skupiny (ventrální, laterální, dorzální); upíná se na margo ant. a medialis tibie (pozn. facies medialis - pod kůží, nekryta fascií) → do hloubky , septum intermusculare ant. + post. cruris → 3 osteofasciální prostory (zadní prostor se dělí pomocí hlubokého fasciálního listu na povrchový a hluboký)
 • fascie nohy
  • fascia dorsalis pedis (hřbet nohy) → 2 listy:
   • povrchový → šlachy dlouhých extenzorů; rozepnuta od vnitřního okraje nohy k zevnímu; prox. → fascia cruris, dorz. → aponeuróza prstů
   • hluboký → fixován na meta, pokrývá interoseální hřbetní svaly
  • fascia plantaris pedis (ploska nohy) → 2 listy:
   • povrchový → mezi vnitřním a zevním okrajem nohy, ve střední části → zesílení → plantární aponeuróza (od hrbolu patní kosti → prsty)
   • hluboký (= fascia interossea plantaris) → mm. interossei plantares
   • štěrbina mezi listy → rozdělena septy → septum mediale + laterale → 3 prostory: a) palcový (svaly palce), b) střední (m. flexor hallucis longus, caput transversum m. adductoris hallucis, m. flexor digitorum longus + brevis, m. quadratus plantae, mm. lumbricales), c) malíkový (svaly malíku)

Nahoru

Přehled šlach. pochev bércových svalů a na noze

 • přední skupina bércových svalů
  • retinaculum extensorum sup. → spojuje tibiální a fibulární kotník; → tvoří osteofasciální kanál (zde průchod: m. tibialis ant. - synoviální pochva ano, m. extensor hallucis longus + digitorum longus)
  • retinaculum extensorum inf. - distálně od talokrurálního kloubu; tvoří ho vazivové pruhy (tvar X nebo Y); úpon od kotníků na os naviculare, cuneiforme I a calcaneus; pod retinakulem - prostup tří šlach s pochvou (!)
 • laterální skupina bércových svalů
  • retinaculum mm. peroneorum sup. → mezi hrbolkem patní kosti a zevním kotníkem; → osteofasciální kanál
  • retinaculum mm. peroneorum inf. → vzniká v podstatě z retinaculum extensorum inf. → úpon na calcaneus; → osteofasciální kanál
  • šlachy mm. peronei → společná synoviální pochva - vagina communis tendinum mm. peroneorum; X! šlacha m. peroneus longus → pod plantární aponeurózou v další pochvě - vagina plantaris tendinis m. peronei longi
 • noha + prsty
  • retinaculum flexorum → mezi vnitřním kotníkem a hrbolem patní kosti; septa → 3 prostory (kanálky):
   • proximální → šlacha m. tibialis post.
   • střední → šlacha m. flexor digitorum longus
   • distální → šlacha m. flexor hallucis longus
   • každá šlacha má svou synoviální pochvu (!)
   • mezi středním a distálním kanálkem → štěrbina → vasa tibialis post. + n. tibialis
  • šlachy ohybačů palce a prstů → fixovány → vaginae fibrosae digitorum pedis; šlachy na prstech - vlastní pochva - vaginae synoviales digitorum pedis

Nahoru

Obsah kapitoly

Další

Úvod O projektu O nás Kontakty Odkazy Informační zdroje Nápověda Mapa stránek