Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 10

 

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. magisterského studia a současně i pro postgraduální doktorské studium v oboru stomatochirurgie. 2. .. .. studia a současně i pro postgraduální doktorské studium v oboru stomatochirurgie. 2. upravené vydání (o.. .. orofaciálního systému, je jasné, že jeho studium předpokládá znalosti základních kapitol anat..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
..klíčová slova: založená na důkazu, postgraduální.. ..klíčová slova: založená na důkazu, postgraduální studium..

Psychoterapie
.. pro studium psychoterapie, která zahrnuje různé metody léčby ..

Dysfunkční děložní krvácení
.. text je určen pro pregraduální studium gynekologie na lékařských fakultách. Přehledně sh..

Chirurgická propedeutika
.. pregraduálním studentům medicíny a lékařům v postgraduální přípravě. Přináší základní znalosti obecnné chiru..

Medicína založená na důkazu
.. materiály pro pregraduální a postgraduální výuku medicíny založené na důkazu. Jsou uspo..

Videoatlas anatomie
.. k uvědomění si významu anatomie pro Vaše další studium i budoucí klinickou praxi. K tomu Vám přeji ho..

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia
.. zdroje pro výuku a studium elektrokardiografie Osobnosti světové k..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. výukový materiál určený pro postgraduální celoživotní vzdělávání si klade za cíl seznámit č..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. zdravotnických studijních programech a také pro postgraduální a celoživotní vzdělávání zdravotnických profes..