Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Fotografický interaktivní atlas člověka

Fotografický interaktivní atlas člověka

Fotografický interaktivní atlas člověka představuje výukový portál zaměřený na
oblast topografické a systematické anatomie člověka. Je určen nejen pro posluchače
lékařských a zdravotnických oborů, ale pro všechny zájemce o lidské tělo, tedy i z
řad široké veřejnosti. Projekt vznikl v roce 2007. Vývoj projektu byl podpořen i
grantem FRVŠ a to č. 1135/2009 a 953/2010. V současné době je k dispozici 4. verze
tohoto projektu, jejíž vývoj proběhl v akademickém roce 2011/2012.

 
autor: Luňáček Libor, Jakub Konečný, Libor Machálek, Stanislav Laichman | obor: Anatomie | publikováno: 20.11.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012 | Creative Commons License

kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie

Ve spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci, lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, 2.lékařské fakulty byl vytvořen kurz, který se zabývá využitím medicíny založené na důkazu (EBM) v pregraduálním lékařském vzdělávání. Předpokladem pro uplatnění zásad EBM je správné položení klinické otázky a efektivní vyhledání informací v široké škále dostupných zdrojů. Po těchto dvou krocích musí následovat kritické hodnocení dokumentů za účelem získání nejlepšího důkazu a uplatnění v péči o konkrétního pacienta. Výukové materiály jsou oborově zaměřeny na výuku pediatrie u lůžka pacienta, konkrétně na zpracování kazuistiky založené na důkazu.

 
autor: Jarmila Potomková, Vladimír Mihál, Jitka Feberová, Pavel Hilšer, Martin Volmut, Jindra Reissigová | obor: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní, Pediatrie, neonatologie | publikováno: 21.12.2009 | poslední úpravy: 30.9.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 7

 

Pediatrické kazuistiky - PEDKAZ
.. zatím chybějící multimediální studijní opory (interaktivní, audiovizuální), rozšíření a změně náplně praktic.. ..klíčová slova: interaktivní kazuistika,.. ..klíčová slova: kazuistika,..

Kasuistika pacienta s diagnózou Morbus Werdnig-Hoffman
..klíčová slova: Fyzioterapie, Bronchopneumonie, Kazuistika.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence KAZUISTIKA PACIENTA S DIAGNÓZOU MORBUS ..

Diseminovaná stafylokoková infekce u pacientky s dekompenzovaným diabetes mellitus prvního typu
..klíčová slova: Stafylokoky, Infekce, Diabetes Mellitus 1.typu, Kazuistika,..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. multimediální interaktivní studijní materiál z oboru pracovní lékařství se v..

Akutní appendicitis - stále aktuální problém
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Studentská kazuistika k problematice | 23.11.2011 332.49..

Crohnova nemoc: možnosti léčby
.. studentská kazuistika vznikla během klinické výuky na Dětské klinice LF.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kazuistika - video | 23.9.2014 75.69..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. klinické doporučení, kontrolovaný pokus, kazuistika.) Kdy byl zveřejněn? Probíhá pravidelná aktu..