Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

antibiotická léčba

Antibiotická léčba

Praktický manuál pro studenty i lékaře zaměřený na správné postupy při volbě iniciální antibiotické (ATB) léčby. Struktura manuálu obsahuje jednotlivé diagnózy (pneumonie, sepse, pankreatitidy, mozkové abscesy, meningitidy, intraabdominální infekce, infekce žlučových cest, infekce močových cest, infekce krevního řečiště, febrilní neutropenie a endokarditidy) z hlediska etiologie patogenů a jejich izolace s doporučením iniciální ATB léčby. Speciální kapitoly jsou věnovány antimikrobní profylaxi, sekvenční antibiotické léčbě a antimykotikům.

 
autor: Milan Kolář | obor: Farmakologie, Mikrobiologie | publikováno: 20.11.2007 | poslední úpravy: 10.11.2012 | Creative Commons License

diagnostika v ošetřovatelství

Diagnostika v ošetřovatelství

Ošetřovatelská diagnostická klasifikace NANDA-International obsahuje standardizované názvy s číselnými kódy a diagnostické prvky ošetřovatelských problémů, které jsou průběžně zdokonalovány a doplňovány (Ralph, 2005 – 2006, s. 269 – 276). Registrované sestry a porodní asistentky ji užívají k rozpoznání deficitních potřeb člověka. Zaměření navazuje na dílo M. Gordonové o vzorcích zdraví, kdy je chování jedince při naplňování potřeb směrem ke zdraví kategorizováno jako funkční, potenciálně dysfunkční nebo dysfunkční (Gordon, 1987).

 
autor: Jana Marečková | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 5.12.2009 | poslední úpravy: 21.9.2012 | Creative Commons License

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

ST-T úsek představuje část EKG křivky, jejíž změny jsou, co se týče interpretace, tím nejobtížněji hodnotitelným úsekem. S výjimkou změření QT (QTc) intervalu nemáme v tomto úseku žádnou měřitelnou oporu. Denivelizace ST-T úseku ať již směrem nahoru (elevace), tak směrem dolů (deprese) může být specifickým projevem určité patologie, stejně tak ale může být změnou zcela nespecifickou.

Tento výukový materiál určený pro postgraduální celoživotní vzdělávání si klade za cíl seznámit čtenáře formou prezentací jednotlivých EKG obrazů se všemi literárně dosud známými situacemi, které mají vliv na charakteristiku daného úseku EKG křivky.
Každá ze souboru prezentovaných EKG křivek je součástí konkrétní kazuistiky příslušného onemocnění. Je tak nabídnut široký diferenciálně diagnostický pohled na řešenou problematiku.

Zpracovaný materiál je pojat jako autodidaktická pomůcka neomezující se však jen na strohý popis každého EKG záznamu, ale je doplněn animací a slovním komentářem autora tak, aby čtenář získal ucelený pohled na přístup k hodnocení každé zde uvedené EKG křivky.
 

 
autor: Čestmír Číhalík, Bohdana Řeháková a kol. | obor: Kardiologie, angiologie | publikováno: 29.6.2011 | poslední úpravy: 10.11.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 17

Jít na stránku: 1 2

Základní výkony ve všeobecné chirurgii
.. a výkony ve všeobecné chirurgii náleží: • Diagnostika a léčba hernií • Diagnostika a léčba onem.. .. základní onemocnění a výkony ve všeobecné chirurgii .. .. chirurgii náleží: • Diagnostika a léčba hernií • Diagnostika a léčba onemocnění žlu.. ..klíčová slova: všeobecná chirurgie, základní výkony, uč.. .. MUDr. Miloslav Duda, DrSc., Doc. MUDr. S. Czudek, CSc., MUDr...

Hrudní chirurgie
.. se zabývají všeobecní chirurgové (viz kapitola Diagnostika a léčba onemocnění prsu v bloku Základní výkony v.. ..a diagnostice a léčbě chirurgických onemocnění se d.. .. všeobecní chirurgové (viz kapitola Diagnostika a léčba onemocnění prsu v bloku Základní výkony ve všeo.. .. MUDr. Miloslav Duda, DrSc., Prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., M..

Dysfunkční děložní krvácení
.. text je určen pro pregraduální studium gynekologie na lékařských faku.. ..AH: DEFINICE PATOFYZIOLOGIE VÝSKYT .. .. ZOBRAZOVACÍ METODY ZÁKROKY HISTOLOOGIE LÉČBA KONZERVATIVNÍ LÉČBA CHIRURGICKÁ HROZÍCÍ KOM.. ..klíčová slova: abnormální děložní krvá.. .. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. Přílohy: Příloha Da..

Benigní hyperplazie prostaty
.. hyperplazie prostaty (BPH) přestavuje častý zdravotní pro.. .. jsou nutné ale ne dostačující pro vývoj BPH. Diagnostika 1. Mezinárodní dotazník prostatických symptomů (.. .. hyperplazie prostaty (BPH) je stav, který úzce souvisí s v.. .. po předchozí neúspěšné invazivní léčba BPH Terapie Pozorné sledování (watchfull wa.. ..klíčová slova: Diagnostika, Prostata, Hyperplaziebenigní, hyperplazie .. ..klíčová slova: agnostika, Prostata, Hyperplaziebenigní, .. .. Michal..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. informačních materiálů pro pacientky s Turnerovým synd.. .. Metab, 2010, 95(4):1487–149 Raná diagnostika: SlideShow Turner Syndrome: Toward early.. ..ácí zdroje Lebl J., Zapletalová J. Text pro dívky .. ..klíčová slova: syndrom, pacientské informace, diagnostika a léčba, sledování v dětství a v dospě.. ..klíčová slova: syndrom, pacientské informace, diagnostika a léčba, sl.. ..klíčová slova: syndrom, pacientské informace, diagnostika a léčba, sledování v dětství a v dos.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Diagnostika a léčba | 28.4.2015 173.72 K.. .. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D., Jan Lebl, Jarmila Potomková P.. .. citlivé [?] Licence Diagnostika a léčba | 28.4.2015 173.72 KB kdokoli – – ..

Psychoterapie
..ady pro studium psychoterapie, která zahrnuje .. ..klíčová slova: apie, Léčba, Psychoterapeutické šk.. ..klíčová slova: Léčba, Psychoterapeutické .. .. MUDr. Ján Praško, CSc. Přílohy: Příloha Dat..

Nálezy u onemocnění gastrointestinálního traktu a orgánů dutiny břišní
..Autorka shromáždila původní kolekci rentgenové doku.. ..klíčová slova: trakt, Dutina břišní, Diagnostika, Zobrazovací .. ..klíčová slova: astrointestinální trakt, Dutina břišní, Diag.. .. Kamila Michálková Odkazy: Odkaz ..

RTG nálezy u onemocnění skeletu
..Autorka shromáždila původní kolekci rentgenové doku.. ..klíčová slova: RTG, Diagnostika.. ..klíčová slova: a, RTG,.. .. Kamila Michálková Odkazy: Odkaz ..

Makroskopická hematurie
..Autor přehledně uvádí vhodný diagnostický postup př.. ..klíčová slova: Hematurie, Diagnostika.. ..klíčová slova: Hematurie,.. .. Pavel Geier, Ph.D. Odkazy: Odkaz ..

Viscerální leishmanióza jako příčina FUO
..Autor prezentuje kazuistiku 3,5leté pacientky s .. ..klíčová slova: Horečka neznámého původu, Leishmanióza, Diagnostika,.. ..klíčová slova: Pediatrie, Horečka neznámého původu, Leishmanióza, Diag.. .. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Odkazy: Odkaz ..