Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství

Tato učebnice je určena pro studenty „Zubního lékařství“ v rozsahu pregraduálního magisterského studia a současně i pro postgraduální doktorské studium v oboru stomatochirurgie.

2. upravené vydání (online)
ISBN 978-80-244-2702-7

 
autor: Jiří Malínský, Jarmila Malínská, Zdeňka Michalíková | obor: Anatomie, Histologie, embryologie, Zubní lékařství | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 10.11.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 12

Jít na stránku: 1 2

Vybrané kapitoly z pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání
.. a zpracování výukových materiálů z oboru dětského lékaství, které jsou vhodné pro multimediální p.. .. Obsáhlou publikaci pro studenty všeobecného lékařství tvoří 41 kapitol, které jsou zveřejňovány postu.. ..klíčová slova: dětské lékařství, e-učebnice, mul.. ..klíčová slova: lékařství, e-učebnice, ..

Akutní appendicitis - stále aktuální problém
.. zpracování dvou klinických případů akutní dětské appendicitis na Dětské klinice LF UP a FN O..

Anémie v dětském věku
.. omylům a léčebným pochybením. Počet anémií v dětské populaci je značný a možnosti novodobé dia.. .. předmětu, který se zabývá problematikou anémií v dětském věku. Hlavní náplní tohoto předmětu je rozší.. .. volitelného předmětu pro studenty všeobecného lékařství    Cíle řešení: Hlavním cílem proje.. .. MB kdokoli – Parvovirová infekce v dětské hematologii | 12.4.2011 2.27..

Zkušební testy z pediatrie
.. a všech specializací v rámci předmětu dětské lékařství. Zkušební test obsahuje vždy origi.. .. a všech specializací v rámci předmětu dětské lékařství. Zkušební test obsahuje vždy originální sadu 30 o..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. interaktivní studijní materiál z oboru pracovní lékařství se věnuje v České republice nejčastěji uznávaným .. ..klíčová slova: lékařství, Horní končetiny, Rizikové fa..

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace
.. fraktur, 3) Luxace a subluxace, 4) Fraktury dětského věku, 5) Eponyma fraktur horní k.. .. je studentkou 6. ročníku programu všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olom..

Význam odborných informací pro pediatrii založenou na důkazu. Metodika pro přípravu kazuistik
.. e-learningová opora pro zpracování kazuistik na Dětské klinice v Olomouci. Student získá podrobný př..

Occupational musculoskeletal diseases: multimedia guide for the English programme students
..klíčová slova: lékařství, nemoci z povolání, e-učebnice, mu..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. ve výuce pediatrie a klinickém rozhodování na Dětské klinice LF UP v Olomouci. E-learningové ..

Pediatrické kazuistiky - PEDKAZ
.. na trhu práce i lepší péče o dětské pacienty. Inovace studijního předmětu pe..