Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 17

Jít na stránku: 1 2

Nálezy u onemocnění gastrointestinálního traktu a orgánů dutiny břišní
..klíčová slova: trakt, Dutina břišní, Diagnostika, Zobrazovací.. ..klíčová slova: trakt, Dutina břišní, Diagnostika, Zobrazovací metody..

Nukleární medicína v detekci zánětů
.. výhodou scintigrafie ve srovnání s ostatními zobrazovacími postupy je možnost celotělového způsobu vyš.. .. Značené protilátky  Ostatní metody  Výběr metody scintigrafické detekce zá.. ..klíčová slova: medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie skeletu,.. ..klíčová slova: medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie skeletu,..

Nálezy u změn orgánů dutiny hrudní
..klíčová slova: tymu, Zobrazovací metody, RTG.. ..klíčová slova: tymu, Zobrazovací metody, RTG..

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana
.. pomůcku k porozumění základům fyziky a skladby zobrazovacích přístrojů se zaměřením na znalosti ulehčující p.. ..klíčová slova: přístroje, Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Radiologie, Radiační .. ..klíčová slova: přístroje, Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Radiologie, Radiační ochr..

Nukleární medicína v onkologii
.. nových zobrazovacích modalit (ultrazvuku, výpočetní tomografie, ma.. .. v bodech: a. Rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky   vývoj digitálních sc.. .. Radiodiagnostické a nukleárně medicínské metody zde přitom nejsou v konkurenčním vztahu, ale na.. ..klíčová slova: medicína, Radiodiagnostika, Zobrazovací metody,.. ..klíčová slova: medicína, Radiodiagnostika, Zobrazovací metody,..

Akutní appendicitis - stále aktuální problém
..Zobrazovací.. .. metody..

Nukleární kardiologie
.. EKG křivkou, proto jsou stále více využívány zobrazovací techniky. Nukleární kardiologie má za sebou dl.. ..klíčová slova: systém, Koronární nemoci, Elektrokardiografie, Zobrazovací metody, Myokardiální perfuze, Radionuklidová ve.. ..klíčová slova: nemoci, Elektrokardiografie, Zobrazovací metody, Myokardiální perfuze, Radionuklidová ve..

Dysfunkční děložní krvácení
.. FYZIKÁLNÍ VYŚETŔENÍ LABORATORNÍ VYŚETŔENÍ ZOBRAZOVACÍ METODY ZÁKROKY HISTOLOOGIE LÉČBA KO.. .. LABORATORNÍ VYŚETŔENÍ ZOBRAZOVACÍ METODY ZÁKROKY HISTOLOOGIE LÉČBA KO..

Kasuistika pacienta s diagnózou Morbus Werdnig-Hoffman
..Zobrazovací.. .. metody..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
.. k porozumění principů a klinického významu nové zobrazovací modality - hybridní pozitronové a výpočetní tomo.. ..klíčová slova: Zobrazovací techniky, Pozitronová tomografie, Výpočetní tom..