Výukový portál LF UP Olomouc: Vyhledávání
Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 10

 

Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?
.. zdrojů, Opatření 3.2-Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. V rámci tohoo projektu byl na .. ..klíčová slova: Vzdělávání,..

Klinické doporučené postupy
.. nejen běžnou klinickou praxi, ale i medicínské vzdělávání, zdravotní politiku a řízení veřejného zdrav..

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady
.. výzva k podpoře kritického myšlení v lékařském vzdělávání. ..

Zkušební testy z pediatrie
.. s pedagogy. Je vhodný i pro celoživotní vzdělávání. Slabou stránkou zůstává relativně malý počet otá..

MEDLINE a PubMed :základní fakta a vyhledávání "krok za krokem"
.. používají MEDLINE jako nástroj celoživotního vzdělávání. Jednou z klíčových výhod databáze MEDLINE je vol..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. a perspektiv implementace ve výuce, celoživotním vzdělávání a v klinické praxi. Formulace klinických o..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. na důkazu (EBM) v pregraduálním lékařském vzdělávání. Předpokladem pro uplatnění zásad EBM je správné .. .. založené na důkazu (EBM) Proces EBM EBM a vzdělávání Výuka pediatrie: Kazuistika založená na.. ..klíčová slova: Vzdělávání, Informatika, Medicína založená na dů..

Diagnostika v ošetřovatelství
..klíčová slova: Zdravotní sestra, Vzdělávání, Diagnostika, diagnostické domény, S..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. materiál určený pro postgraduální celoživotní vzdělávání si klade za cíl seznámit čtenáře formou prez..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. a také pro postgraduální a celoživotní vzdělávání zdravotnických profesionálů. ..