Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Klinické doporučené postupy

Klinické doporučené postupy

Klinické doporučené postupy jsou důležitou součástí rozhodovacího procesu na všech úrovních poskytování zdravotní péče. Ovlivňují nejen běžnou klinickou praxi, ale i medicínské vzdělávání, zdravotní politiku a řízení veřejného zdravotnictví. Tato publikace je pokračováním autorovy diplomové práce magisterského studia oboru Ekonomika a řízení zdravotnictví na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obhájené v roce 2007 a jejím cílem je nabídnout základní přehled o klinických doporučených postupech.

 
autor: Radim Líčeník | obor: Lékařská etika a právo, Všeobecné praktické lékařství | publikováno: 20.11.2009 | poslední úpravy: 26.10.2012 | Creative Commons License

Klinické doporučené postupy I a II

Klinické doporučené postupy I a II

Klinické doporučené postupy jsou „systematicky vytvářená stanoviska, pomáhající lékařům a pacientům ve specifických klinických situacích rozhodovat o přiměřené zdravotní péči.“ V posledních deseti letech došlo k významnému pokroku na poli jejich metodologie tvorby, adaptace, implementace a evaluace. Především ke kvalitě a standardům doporučených postupů se přistupuje více systematicky. Byl vytvořen generický mezinárodní nástroj pro evaluaci kvality doporučených postupů AGREE II a standardy Institute of Medicine a Guidelines International Network. Tato práce podává přehled hlavních metodologických principů. AGREE II nástroj byl přeložen do českého jazyka. Česká verze včetně metodologie překladu je součástí práce. Byloprovedeno hodnocení kvality nové sady klinických doporučených postupů České neurologické společnosti, které byly vytvořeny podle metodiky Národního referenčního centra v letech 2009 až 2012. Evaluace kvality těchto doporučených postupů ukázala, že jejich metodologická kvalita je velmi vysoká i ve srovnání se zahraničními doporučenými postupy. Dalším cílem práce bylo vytvořit, implementovat a evaluovat vzdělávací program zaměřený na doporučené postupy. Tento program byl vytvořen a implementován v roce 2008. Mezi roky 2008 a 2013 prošlo programem téměř 1000 studentů na třech lékařských fakultách v České republice.
 

 
autor: Radim Líčeník | obor: Ostatní | publikováno: 28.4.2015 | poslední úpravy: 30.4.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 14

Jít na stránku: 1 2

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady
.. o historii EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, postupy vyhledávání důkazů a jejich kriti.. .. EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, postupy vyhledávání důkazů a jejich kritického hodnocení ..

Psychiatrie: psychoterapeutické školy a přístupy
..klíčová slova: psychiatrie, psychoterapeutické postupy..

Antibiotická léčba
.. manuál pro studenty i lékaře zaměřený na správné postupy při volbě iniciální antibiotické (ATB) léčby. Str..

Nukleární medicína v detekci zánětů
.. ve srovnání s ostatními zobrazovacími postupy je možnost celotělového způsobu vyšetření při pát..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. Měsíc před termínem kurzu obdrží účastníci text klinické studie, kterou analyzují podle přiložených ins..

Videoatlas anatomie
.. klinických odborníků. Kapitoly vznikaly, až na klinické sekvence, přímo na pitevně Ústavu normální anato.. .. Topografická anatomie krku I. - členění a klinické zobrazovací ..

Význam odborných informací pro pediatrii založenou na důkazu. Metodika pro přípravu kazuistik
.. Základy medicíny založené na důkazu, položení klinické otázky Příprava rešeršní strategie pro vyhle..

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana
.. způsobům jak se výsledky zobrazovacích metod v klinické praxi získávají a interpretují. Byla soustředěna ..

MEDLINE a PubMed :základní fakta a vyhledávání "krok za krokem"
.. za krokem" vychází z jednoduchého klinického schématu, kdy si klademe otázku o p..

Komplikace ortopedických operací : pro studenty lékařských a zdravotnických fakult
.. a jejich znalost je základní podmínkou dobré klinické praxe. V předkládaném díle jsme se pokusili po..