Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Diagnostika v ošetřovatelství

Diagnostika v ošetřovatelství

Ošetřovatelská diagnostická klasifikace NANDA-International obsahuje standardizované názvy s číselnými kódy a diagnostické prvky ošetřovatelských problémů, které jsou průběžně zdokonalovány a doplňovány (Ralph, 2005 – 2006, s. 269 – 276). Registrované sestry a porodní asistentky ji užívají k rozpoznání deficitních potřeb člověka. Zaměření navazuje na dílo M. Gordonové o vzorcích zdraví, kdy je chování jedince při naplňování potřeb směrem ke zdraví kategorizováno jako funkční, potenciálně dysfunkční nebo dysfunkční (Gordon, 1987).

 
autor: Jana Marečková | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 5.12.2009 | poslední úpravy: 21.9.2012 | Creative Commons License

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

ST-T úsek představuje část EKG křivky, jejíž změny jsou, co se týče interpretace, tím nejobtížněji hodnotitelným úsekem. S výjimkou změření QT (QTc) intervalu nemáme v tomto úseku žádnou měřitelnou oporu. Denivelizace ST-T úseku ať již směrem nahoru (elevace), tak směrem dolů (deprese) může být specifickým projevem určité patologie, stejně tak ale může být změnou zcela nespecifickou.

Tento výukový materiál určený pro postgraduální celoživotní vzdělávání si klade za cíl seznámit čtenáře formou prezentací jednotlivých EKG obrazů se všemi literárně dosud známými situacemi, které mají vliv na charakteristiku daného úseku EKG křivky.
Každá ze souboru prezentovaných EKG křivek je součástí konkrétní kazuistiky příslušného onemocnění. Je tak nabídnut široký diferenciálně diagnostický pohled na řešenou problematiku.

Zpracovaný materiál je pojat jako autodidaktická pomůcka neomezující se však jen na strohý popis každého EKG záznamu, ale je doplněn animací a slovním komentářem autora tak, aby čtenář získal ucelený pohled na přístup k hodnocení každé zde uvedené EKG křivky.
 

 
autor: Čestmír Číhalík, Bohdana Řeháková a kol. | obor: Kardiologie, angiologie | publikováno: 29.6.2011 | poslední úpravy: 10.11.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 13

Jít na stránku: 1 2

Základní výkony ve všeobecné chirurgii
.. a výkony ve všeobecné chirurgii náleží: • Diagnostika a léčba hernií • Diagnostika a léčba onem..

Nálezy u onemocnění gastrointestinálního traktu a orgánů dutiny břišní
..klíčová slova: trakt, Dutina břišní, Diagnostika, Zobrazovací ..

RTG nálezy u onemocnění skeletu
..klíčová slova: RTG, Diagnostika..

Makroskopická hematurie
..klíčová slova: Hematurie, Diagnostika..

Viscerální leishmanióza jako příčina FUO
..klíčová slova: Horečka neznámého původu, Leishmanióza, Diagnostika,..

Horečka neznámého původu
..klíčová slova: Pediatrie, Horečka neznámého původu, Diagnostika..

Hrudní chirurgie
.. se zabývají všeobecní chirurgové (viz kapitola Diagnostika a léčba onemocnění prsu v bloku Základní výkony v..

Akutní appendicitis - stále aktuální problém
..klíčová slova: appendicitis, Atypický průběh, Diagnostika,..

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana
..klíčová slova: přístroje, Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Rad..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. Metab, 2010, 95(4):1487–149 Raná diagnostika: SlideShow Turner Syndrome: Toward early.. ..klíčová slova: syndrom, pacientské informace, diagnostika a léčba, sledování v dětství a v dospě.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Diagnostika a léčba | 28.4.2015 173.72 K..